Zanatska radionica OTISAK Beograd se bavi izradom svih marketinških reklamnih materijala u štampanom obliku na bilo kojem materijalu i u bilo kojem formatu, a posebno je specijalizovana za sito štampu na svim materijalima do B1 formata!

Adresa: Partizanska 9, M.M. Lug, Beograd, Srbija

Kontak tel: 063/33-44-84, fax: 011/35-11-600

e-mail: djenka@otisak.net

Podaci za identifikaciju (Preuzeti u PDF-u):

  • PIB: 104318587;
  • MB: 60054347;
  • TR: 355-0002071401017-33